Auto verzekeren op andere naam dan eigenaar » 4 Tips (2024)

Kun je een auto verzekeren op een andere naam dan de eigenaar?

Een auto verzekeren die niet op je eigen naam staat, is bijna nooit mogelijk. De enige uitzondering zijn partners die op hetzelfde adres wonen. Je mag de auto waar je de eigenaar van bent dus wel verzekeren op naam van je partner als die op hetzelfde adres woont, maar niet op de naam van iemand anders.

1. Auto verzekeren die niet op mijn naam staat, denk aan de gevolgen!

Toch besluiten mensen soms te liegen tegen de autoverzekeraar over op welke naam het kenteken van de auto staat. Bijvoorbeeld om een zoon of dochter te helpen die anders een hoge premie moest betalen. Of om die goede vriend die zelf geen verzekering kon afsluiten, uit de brand te helpen. Maar pas op! De gevolgen hiervan voor jou zijn heel groot. De verzekeraar komt er bijna altijd achter als auto die je hebt verzekerd niet op jouw naam staat. Gevolg is dat ze een eventuele schade niet uitkeren en dat je een aantekening wegens fraude krijgt. Door die aantekening kun je vervolgens zelf ook acht jaar lang geen autoverzekering afsluiten.

2. Verzekering auto op andere naam? Dan geen schadevrije jaren!

Zeker als je weet dat iemand anders voor jou de auto heeft verzekerd, rijd je misschien wel extra voorzichtig. Als jij schade rijdt, gaat de premie die de ander voor jou betaalt immers omhoog. Wel zonde natuurlijk dat jij dan niet wordt beloond voor je goede rijgedrag. Degene op wiens naam de autoverzekering staat, bouwt de schadevrije jaren op. Ga je vervolgens later op je eigen naam een autoverzekering afsluiten, dan heb je hier niks aan. Door je auto gewoon op je eigen naam te verzekeren, bouw je in elk geval zelf schadevrije jaren op en gaat je premie vanzelf steeds verder omlaag.

3. Auto niet op andere naam verzekeren? Betaal toch niet te veel!

Veel mensen die een auto op een andere naam willen verzekeren doen dit omdat ze anders een hoge premie betalen. Bijvoorbeeld omdat ze tot een risicogroep behoren of geen schadevrije jaren hebben. Maar ook door de autoverzekering op je eigen naam te zetten, kun je flink besparen. Ga je autoverzekering vergelijken op Geld.nl en wij vergelijken voor jou het grootste aanbod autoverzekeraar. Zo weet je zeker dat de laagste premie voor jou ertussen staat en betaal je niet te veel!

4. Autoverzekering met bestuurder die niet de eigenaar is? Geef het door!

Ook al heb je de autoverzekering niet op iemands anders naam gezet, misschien rijdt er wel regelmatig iemand anders in de auto waar jij eigenaar van bent. Rijdt bijvoorbeeld je kind geregeld in jouw auto of leen je de wagen elke week uit aan de buurvrouw? Geef dit dan door aan je verzekeraar. Ook hier geldt namelijk: komt de verzekeraar erachter dat iemands anders vaak in je auto rijdt, dan krijg je eventuele schade niet vergoed. Bovendien krijg je ook dan een aantekening voor verzekeringsfraude. Meer hierover lees je in het artikel Regelmatige bestuurder autoverzekering.

Auto verzekeren die niet op je naam staat? Niet doen!

Kortom, behalve als de auto van je partner is, moet je nooit een auto van een ander op je naam zetten. Je helpt er de ander niet mee, want die bouwt zelf geen schadevrije jaren op en betaalt dan later alsnog een hoge premie. Daarnaast zijn de gevolgen voor jezelf enorm. Je loopt het risico dat je zelf voor schades opdraait en een aantekening voor verzekeringsfraude krijgt.

Autoverzekering wel op naam eigenaar? Vind de laagste premie!Het verschil tussen de duurste en goedkoopste autoverzekering is enorm. Vergelijk daarom altijd eerst het grootste aanbod autoverzekeringen online en bespaar gemiddeld 237 euro per jaar op je autoverzekering!Goedkope autoverzekering

Auto verzekeren op andere naam dan eigenaar » 4 Tips (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated:

Views: 6122

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.