Fairytale Festival: wie komt waar en wanneer? (2024)

KAATSHEUVEL - Het Fairytale Festival, dat elk jaar gehouden wordt in Kaatsheuvel, staat voor de deur. Op 10 en 11 mei barst het feestgedruis los op het festivalterrein aan de Erasstraat. Welke artiest is te zien op welke stage en wanneer? Een overzicht:

Vrijdag:
Op de vrijdag zijn er twee stages open: de mainstage en The Teagarden. De avond zal ook wat later van start gaan dan de zaterdag: om 17.00 uur zullen de festiviteiten beginnen. Op de mainstage komen de volgende artiesten langs, in chronologische volgorde: Robert Pater (17.30-18.00), Henk Dissel (19.00-19.30), Jeffrey Heesen (20.30-21.00), Rene Schuurmans (22.00 - 22.30), The Darkraver (22.30 - 23.30). Feest DJ J'roen, die de avond afsluit, zal ook draaien in de tijd tussen de verschillende artiesten. De avond is op vrijdag klaar om 00.00 uur exact.

In The Teagarden is het qua aantal artiesten een stuk rustiger. Ook daar zal de avond om 17.00 uur aanvangen, met Rob Grijsbach als eerste artiest. Hij zal draaien tot 17.30 uur. Dan is er 2,5 uur lang plaats voor Hitjesdag DJ Team. Wie de snelle wiskunde doet, rekent uit dat zij er dan tot 20.00 uur zijn. Divine is er daarna een anderhalf uur, tot 21.30 uur. De Lampegastuh nemen het dan over tot 22.45 uur. Feest DJ J'roen sluit beide stages af, alleen het feest bij The Teagarden is om 23.15 uur al afgelopen.

Zaterdag:
Op de drukke dag van de twee zijn ook de mainstage en The Teagarden gewoon van de partij. Daar komen dan nog twee stages bij: de Indoor Mainstage en een stage waar hard techno gedraaid wordt. Om het overzichtelijk te houden, nemen we de 'timetable' door per stage.

Mainstage
In tegenstelling tot de vrijdag gaan de festivalpoorten in de middag al open. De eerste artiesten zullen om 14.00 uur al hun opwachting maken. Op de mainstage is die eer weggelegd voor Tomcio. Hij zal anderhalf uur draaien en zal dus worden afgelost om 15.30 uur, door Raywell. Hij draait tevens anderhalf uur. Om 17.00 uur komt de eerste 'grote' naam het podium op. Dan komt Bizzey namelijk een half uur lang zijn rapkunsten tentoonstellen. Team Rush Hour neemt het om 17.30 uur over, tot 18.30 uur. Op dat tijdstip draaien de Smerrig Disjockeys een uur en een kwartier. Om 19.45 uur is volgens bezoekers een van dé optredens van de dag: Roxy Dekker. Zij en haar muziek groeide de afgelopen maanden exponentieel en is in razendtempo een gevestigde naam geworden in Nederland. Zij zal een kwartier gaan optreden. Na Roxy Dekker zullen The Boy Next Door, Buren van de Brandweer, Billy the Kit en La Fuente optreden. Laatsgenoemde is logischerwijs dan het laatste optreden op de mainstage. Vanaf 00.00 uur is er een vuurwerkshow te zien.

Indoor Mainstage
De Indoor Mainstage wordt zaterdags gekenmerkt door de wat hardere stylen van de muziek. Met name het genre 'rawstyle' zal veel worden gedraaid. Binnen gaat het om dezelfde tijd open als buiten en is het laatste optreden op hetzelfde tijdstip klaar. Het verschil zit hem in het aantal artiesten. De dag zal worden geopend door de ''contest winner''. Diegene mag een uur draaien, tot 15.00 uur. Vanaf dan wordt de tent overgenomen door de wat meer bekendere namen, zoals Galactixx. Nadat hij klaar is, wordt er een ''Classis Showcase'' opgevoerd door Jones. Om 17.30 uur is het tijd voor de misschien wel een van de bekendste namen in die wereld: Rooler. Hij zal er een uur zijn. Nadat Bloodlust en Cryex vs Kenai zijn geweest is het om 20.45 uur tijd voor Adjuzt. Om 21.45 uur zal Warface het overnemen en sluit uiteindelijk Deluzion de dag af.

The Teagarden
In The Teagarden komen nog wat minder artiesten dan op de Indoor Mainstage. Daar duurt de dag ook maar tot 22.30 uur. Om 14.00 uur opent Nome The Teagarden. Hij is er anderhalf uur, tot 15.30 uur dus. Net zo lang is Lockar er daarna. Sam Blans is er daarna een uur en wordt om 18.00 uur afgelost door Erick E. Hij is er weer anderhalf uur. Dezelfde tijd is er ingeruimd voor Tim Hox. Vato Gonzalez en MC Tjen sluiten af in The Teagarden. Zij draaien anderhalf uur en zijn klaar om 22.30 uur.

Hardtechno
Op de nieuwe stage dit jaar komen slechts vijf artiesten. Zij krijgen dan ook logischerwijs veel meer tijd. Sonny Wern opent de stage om 14.00 uur en is klaar om 15.00 uur. Dan is het twee uur lang de beurt aan Cynthia Spiering. Vanaf 17.00 uur zal zij worden afgelost door VE/RA. Rowin is er tot 21.00 uur en Apothic sluit de hardtechno stage af. Hij is er tot 23.00 uur.

Fairytale Festival: wie komt waar en wanneer? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated:

Views: 5267

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.