Northern Comfort (2023) recensie, H.G. Sigurðsson-Cinemagazine (2024)

Northern Comfort (2023) recensie, H.G. Sigurðsson-Cinemagazine (1)Regie: Hafsteinn Gunnar Sigurðsson | 97 minuten | komedie | Acteurs: Lydia Leonard, Timothy Spall, Ella Rumpf, Gina Bramhill, Rob Delaney, Emun Elliott, Sverrir Gudnason, Björn Hlynur Haraldsson, Naveed Khan, Simon Manyonda, Serene Gardner Masoud, Ashley McGuire, Nick Blakeley, Svandis Dora Einarsdottir, Georgi Georgiev, Graham Littlewood, Ahd Tamimi

Fake it till you make it. Dat motto lijkt Britse Sarah (Lydia Leonard) zich te hebben aangemeten om indruk te maken op haar nieuwe vriend Tom (Emun Elliot) en zijn dochtertje. Dat ze als de dood is om te vliegen mogen zij absoluut niet weten, zeker niet nu hun eerste gezamenlijke vakantie naar de Kaapverdische Eilanden eraan zit te komen. Dus doet ze net alsof ze vorige week nog in Los Angeles was en deelt ze online bestelde typisch Amerikaanse cadeautjes uit. Omdat ze haar vliegangst niet langer lijkt te kunnen verbergen, heeft ze besloten zich aan te melden voor een cursus van ‘Fearless Flyers’. Samen met een groep andere angsthazen verdiept ze zich eerst in de theorie en speelt ze veilig met beide benen op de grond situaties na. Maar de kroon op de cursus is een echte vliegreis, van Londen naar Reykjavik en terug, uiteraard onder begeleiding van de coaches van ‘Fearless Flyers’. Maar op het moment suprême blijkt Esther (Ashley McGuire), de capabele en kordate leidster van de groep, absent en krijgt haar overenthousiaste maar onervaren collega Charles (Simon Manyonda) de groep misfits onder zijn hoede.

Met die premisse begint ‘Northern Comfort’ (2023), de eerste Engelstalige speelfilm van de IJslandse regisseur Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, die bekend is van ‘Under the Tree’ (2017), een fijne satire over een uit de hand lopende burenruzie. Dat IJslandse humor zich niet helemaal één op één laat vertalen tot Britse humor, blijkt uit het feit dat de satire in ‘Northern Comfort’ heel wat minder subtiel is dan in ‘Under the Tree’. Wellicht komt dat door het bonte gezelschap personages, die het ene cliché na het andere aan elkaar rijgen. Timothy Spall, toch niet de minste zou je zeggen, draaft op als redelijk succesvol schrijver wiens vliegangst zijn herkomst vindt in een trauma dat hij opliep tijdens de Falklandoorlog. Hij doet mee aan de cursus omdat hij is uitgenodigd voor een literatuurfestival in Argentinië. Ook mee naar IJsland gaan Alfons (Sverrir Gudnason) en zijn vriendin Coco (Ella Rumpf). Zij is zo’n oervervelende stereotype influencer die overal ter wereld haar kont laat fotograferen en daar dan dik voor betaald krijgt (ze zegt het letterlijk zo in de film), hij is technisch aardig onderlegt en mag de foto’s maken, mits hij mee durft het vliegtuig in. En daar wringt nou net de schoen.

Tot op dit punt kijkt ‘Northern Comfort’ weg als een standaard-komedie, maar vanaf het punt dat de cursisten in het vliegtuig zitten en getrakteerd worden op een meer dan stevige dosis turbulentie, voert Sigurðssonhet absurdisme een paar tandjes op. Het gezelschap weet wonderwel de heenreis zonder kleerscheuren door te komen, maar eenmaal voet op IJslandse bodem gaat zo’n beetje alles mis wat er mis kan gaan. Door het slechte weer kunnen ze niet zoals gepland direct een vliegtuig terug naar huis boeken, zodat Sarah haar vlucht naar haar geliefde in Kaapverdië dreigt te missen – en dat zou een ramp zijn voor deze controlefreak, want dan komt haar grote leugen uit. De vliegmaatschappij is zo vriendelijk om de gestrande reizigers kosteloos onder te brengen in een luxe wellnesshotel, maar hier loopt de chaos alleen nog maar verder uit de hand. Coco en Alfons krijgen het aan de stok met een nogal vrijpostig, larger than life-personage genaamd – echt waar! – Dries de Vries (Björn Hlynur Haraldsson),Edward herleeft in het onherbergzame IJsland zijn oorlogsverleden en ziet in de arme Charles de vijand en Sarah tracht een vriendschappelijk gesprek aan te knopen met een grootgeschapen Amerikaanse piloot (Rob Delaney).

Een vliegcursus die dusdanig uit de hand loopt dat het meer op overleven begint te lijken: op papier klinkt het veelbelovend, maar ‘Northern Comfort’ weet de verwachtingen niet waar te maken. Voor een satire is deze film simpelweg te plat en voor een rechttoe-rechtaan komedie is de humor net even te absurdistisch. Daarnaast zijn de personages een stel wandelende clichés en onsympathiek bovendien. Het enige dat we voelen is medelijden met reisleider-tegen-wil-en-dank Charles. Als je acteurs als Timothy Spall en Emun Elliot weet te strikken dan zijn de verwachtingen hooggespannen, maar Sigurðssonlaat ze duimendraaien. ‘Northern Comfort’ is geen complete miskleun, maar regisseur en coscenarist Sigurðssonmaakt wel vaak keuzes die verkeerd uitpakken. Wat een klein pareltje had kunnen zijn, is nu een rommelig allegaartje dat alle kanten opschiet. Volgende keer maar weer in het IJslands, Hafsteinn?

Patricia Smagge

Waardering: 2

Bioscooprelease: 1 februari 2024
VOD-release: 1 mei 2024

Tags: filmrecensent | Patricia Smagge

Northern Comfort (2023) recensie, H.G. Sigurðsson-Cinemagazine (2024)

FAQs

Is Northern Comfort a good film? ›

Northern Comfort, which combines a fear-of-flying comedy with a trope about people getting stuck in an out-of-the-way place, is gentle entertainment filled with good performances by familiar faces.

Where was the film Northern Comfort filmed? ›

Producers are Grimar Jonsson via Netop Films, with Mike Goodridge of Good Chaos and Sol Bondy and Fred Burle of One Two Films as co-producers. Principal photography took place from January to March 2022. Filming locations included Mývatn, Reykjavik, the United Kingdom and France.

What is the Netflix movie about people scared of flying? ›

A fear-of-flying course goes wrong when Sarah and her motley crew of classmates are stranded in Iceland. Now, they must face their phobia to get home.

Where was Fearless Flyers filmed? ›

Additional information
LocationParis, Jazz à La Villette Festival
StyleFunk, Jazz
Duration FormatBetween 30 min and 60 min
Duration49:00
DirectorEmilie Prouteau
2 more rows

What is considered the best film in the world? ›

1. Citizen Kane (1941)

What movie did Mark Wahlberg and Reese Witherspoon play in together? ›

Netflix viewers are rediscovering the 1996 thriller Fear starring Mark Wahlberg and Reese Witherspoon, boosting its popularity. The film follows a family whose life is shattered when their daughter gets involved with a dangerous older man.

What is the new Netflix movie about the missing plane? ›

In 2014, a plane with 239 people aboard vanishes from all radar. This docuseries delves into one of our greatest modern mysteries: Flight MH370. Watch all you want.

What horror movie is based on a plane? ›

Flight 7500 is a 2014 American supernatural horror film directed by Takashi Shimizu and starring Leslie Bibb, Jerry Ferrara, Ryan Kwanten, and Amy Smart.

Does the fearless flyer course work? ›

Since 2012 more than 11,000 phobics have taken to the skies after successfully completing the Fearless Flyer course, with the programme achieving over 95% success rate and in March this year, easyJet celebrated its 150th course milestone.

What is fearless flyer? ›

Fearless Flyer

A comic-book? Yes, yes, and perhaps even yes! The Flyer abounds with product stories that are at times fascinating and amusing. Beyond the intrigue and chuckles, our ultimate goal is to keep you well-informed about our products so that you can easily find what you want next time you stop in to shop.

Was the fearless tour filmed? ›

The special was shot over three months and documented the making and behind-the-scenes of the Fearless Tour, including concert backstage footage from the United States, the United Kingdom, and Australia. Footage of the tour also featured in the music video for the track "Fearless", released in February 2010.

What is the most relaxing movie to watch? ›

The 100 best relaxing movies
  1. There's Something About Mary. 19981h 59mR. 7.1 (330K) Rate. ...
  2. Get Him to the Greek. 20101h 49mR. 6.3 (186K) Rate. ...
  3. Arthur. 20111h 50mPG-13. 5.7 (53K) Rate. ...
  4. Burlesque. 20101h 59mPG-13. ...
  5. Coyote Ugly. 20001h 40mPG-13. ...
  6. Wedding Crashers. 20051h 59mR. ...
  7. The Ugly Truth. 20091h 36mR. ...
  8. The Hangover. 20091h 40mR.

Does Ryan Reynolds have any good movies? ›

Ever the versatile actor, by the late 2000s Reynolds was earning praise for appearing in a wide variety of film genres, including romantic comedies (2009's "The Proposal"), comic book movies ("The Green Lantern"), and serious dramas (2015's " Woman in Gold").

Which cinema is the most comfortable? ›

Genesis Cinema, Whitechapel

At the Genesis cinema in Whitechapel you're sure to feel fully at home. Recline on a comfy sofa in Studios 4&5, snuggle up with a super soft blanket and even put your feet up on one of the Ottoman footstools.

What is the most watched movie oat? ›

The Jesus Film

According to The New York Times, this film is likely the most-watched motion picture of all time. The Jesus Film Project states that the film has been viewed more than 6 billion times (including repeat viewings).

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated:

Views: 5942

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.